15 Dekabr 2019-ci il

Əsas Səhifə Webmail


XƏBƏRLƏR

11px13px15px17px
17/2/2016 Ədliyyə Nazirliyinin Kollegiyası “Qeyri-hökumət təşkilatlarının, xarici dövlətlərin qeyri- hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərinin fəaliyyətinin öyrənilməsi Qaydaları”nı təsdiq edib.


Ədliyyə Nazirliyinin Kollegiyası “Qeyri-hökumət təşkilatlarının, xarici dövlətlərin qeyri-
 
hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərinin fəaliyyətinin öyrənilməsi Qaydaları”nı 
 
təsdiq edib.  
 
 
 
Bu Qaydalar QHT-lərin fəaliyyətinin onların nizamnamələrinə (əsasnamələrinə) və Azərbaycan 
 
Respublikasının qanunvericiliyinə uyğunluğunun öyrənilməsinin hüquqi və təşkilati əsaslarını 
 
müəyyən edir.
 
 
 
Bu Qaydalar QHT-lər tərəfindən qanunvericiliyə və nizamnamə məqsədlərinə riayət edilməsinin 
 
təmin olunmasına, onların fəaliyyətində hüquq pozuntularının aşkar edilməsi və qarşısının 
 
alınmasına, habelə bu QHT-lərdən qanunvericiliyə zidd məqsədlərlə istifadə olunması imkanlarını 
 
istisna edən şəraitin yaradılmasına, cəmiyyətin və həmin təşkilatların maraqlarının qorunmasına 
 
yönəlib. Regional ədliyyə şöbələri QHT-lərin fəaliyyətinin öyrənilməsinin nəticələri barədə hər yarım il 
 
üzrə (iyunun və dekabrın 30-dək) Qeydiyyat və notariat baş idarəsinə ümumiləşdirilmiş məlumat 
 
təqdim etməlidirlər.
 
QHT-lərin fəaliyyətinin öyrənilməsi işinə aidiyyəti dövlət orqanlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının 
 
nümayəndələri, habelə ayrı-ayrı sahələr üzrə mütəxəssislər cəlb edilə bilər. QHT-lərin fəaliyyəti 
 
öyrənilərkən hüquq pozuntularına şərait yaradan halların müəyyən edilərək aradan qaldırılması ilə 
 
yanaşı, onların təhlilinə və qabaqlayıcı tədbirlərə də diqqət yetirilməlidir. QHT-lərlə ədliyyə orqanı 
 
arasında məlumat və sənəd mübadiləsi “Fərdi elektron pəncərə” elektron məlumat sistemi vasitəsilə 
 
aparıla bilər. Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən QHT-lərə fəaliyyətlərində qanunvericiliyin tələblərinə əməl 
 
edilməsinin təmin olunması ilə əlaqədar dövri təlimlər təşkil edilir.
 
 
 
QHT-lərin fəaliyyətinin öyrənilməsi zamanı fəaliyyətinin nizamnaməsinə (əsasnaməsinə) uyğunluğu, 
 
qanunun tələblərinə riayət edilməsi, o cümlədən ali idarəetmə, icra və nəzarət orqanlarının 
 
yığıncaqlarının, habelə üzvlərin reyestrinin aparılması, gəlirlərinin təşkilatın məqsədlərinə 
 
yönəldilməsi, fəaliyyətində şəffaflığın təmin edilməsi, qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil 
 
müəssisələrinin dövlət reyestri üçün zəruri olan məlumatların vaxtında təqdim edilməsi, dövlət 
 
reyestrində olan sənədlərin qanunvericiliyə uyğunluğu, illik maliyyə hesabatlarının təqdim olunması, 
 
qrant, mühasibat uçotu haqqında qanunvericiliyə riayət edilməsi, maliyyə və təsərrüfat fəaliyyətinin 
 
qanunauyğunluğu, qurumun fəaliyyəti ilə bağlı əlaqəli normativ hüquqi aktlara riayət edilməsi 
 
araşdırılır.
 
QHT-lərin fəaliyyətinin öyrənilməsi çərçivəsində cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya 
 
digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı qanunvericiliyin 
 
pozulması halları müəyyən edildikdə “Qeyri-hökumət təşkilatları, xarici dövlətlərin qeyri-hökumət 
 
təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasındakı filial və ya nümayəndəlikləri tərəfindən “Cinayət yolu ilə 
 
əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə 
 
əməl edilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi” Qaydalarına uyğun tədbirlər həyata keçirilir. 
 
QHT-lər fəaliyyətlərinin öyrənilməsi zamanı ədliyyə orqanına təqdim etmək üçün öz yazışmaları üzrə 
 
kargüzarlığı aparmalı, həyata keçirdiyi layihələrin, maliyyə və mühasibat sənədlərinin, bağladığı 
 
müqavilələrin və digər sənədlərin təsdiq olunmuş surətlərini ayrıca qovluqda saxlamalıdırlar. 
 
Kargüzarlıq sənədlərin daxil olduğu (imzalanaraq təsdiq olunduğu) müddətlər, bank və digər 
 
sənədlərin tərtib olunduğu və ya təqdim olunduğu tarixlər üzrə aparılır, hər bir sənədə nömrə verilir. 
 
Təsis sənədlərinə dəyişikliklər, qurumun fəaliyyətinə (ali və icra orqanlarının qərarları, protokolları və 
 
s.), qrant müqavilələrinə (layihələr, layihə üzrə təsdiqedici maliyyə və mühasibatlıq sənədləri ilə 
 
birlikdə) dair sənədlər ayrı-ayrı qovluqlarda saxlanılır.
 
 
 
QHT-lərin fəaliyyətinin öyrənilməsi 30 gün ərzində həyata keçirilir. Ədliyyə orqanının rəhbərinin yazılı 
 
razılığı əsasında QHT-nin fəaliyyətinin öyrənilməsi müddəti 30 gün artırıla bilər. QHT-lərin 
 
fəaliyyətinin öyrənilməsi plan üzrə və ya plandankənar keçirilir. Hər il dekabr ayında növbəti il üzrə 
 
fəaliyyətinin öyrənilməsi nəzərdə tutulan QHT-lərin siyahısı hazırlanır və ədliyyə orqanının rəhbəri 
 
tərəfindən təsdiq olunur. Regional ədliyyə şöbələrinin rəhbərləri təsdiq etdikləri siyahını və QHT-lərin 
 
fəaliyyətinin plandankənar öyrənmə hallarını Ədliyyə Nazirliyinın Qeydiyyat və notariat baş idarəsi ilə 
 
razılaşdırır. QHT-lərin fəaliyyətinin plandankənar öyrənilməsi dövlət qurumlarından məlumatlar  və 
 
kütləvi informasiya vasitələrində məlumatlar yayıldıqda, fiziki və hüquqi şəxslərin, habelə QHT-nin 
 
iştirakçılarının müraciətləri daxil olduqda, bilavasitə ədliyyə orqanı tərəfindən pozuntular aşkar 
 
edildikdə həyata keçirilir. 
 
QHT-nin fəaliyyətinin öyrənilməsi plan üzrə aparıldıqda azı 7 gün, plandankənar aparıldıqda isə azı 
 
1 gün əvvəl bu barədə həmin QHT-yə yazılı məlumat verilməlidir. Ədliyyə orqanı vəzifələrin icrası ilə 
 
əlaqədar zəruri məlumatların (sənədlərin) təqdim edilməsini, o cümlədən tərtib etdiyi sorğu 
 
vərəqəsinin cavablandırılmasını QHT-dən tələb etmək, həmin məlumatlara (sənədlərə) baxış 
 
keçirmək və onların surətini çıxarmaq hüququna malikdir. QHT-lərin fəaliyyətinin öyrənilməsi zamanı 
 
izahatlar alına və müzakirələr keçirilə bilər. Tələb olunan məlumatlar (sənədlər) vaxtında təqdim 
 
edilmədikdə və ya mövcud olmadıqda bu barədə protokol tərtib olunur, protokolda QHT-nin vəzifəli 
 
şəxsinin məsələ ilə bağlı yazılı izahatı əks olunur. 
 
QHT-lərin fəaliyyətinin öyrənilməsinə maneələrin yaradılması, o cümlədən sorğulara cavab 
 
verilməməsi, tələb olunan sənədlərin və məlumatların təqdim edilməməsi, yanlış məlumatların 
 
verilməsi İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş məsuliyyətə səbəb olur. Ədliyyə orqanı QHT-
 
lərin fəaliyyətinin öyrənilməsi çərçivəsində dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarına, hüquqi 
 
şəxslərə sorğularla müraciət edə bilər, fiziki şəxslərdən tələb olunan sənədləri əldə edə bilər.
 
QHT-lərin fəaliyyətinin öyrənilməsinin nəticələri aktla rəsmiləşdirilir. Aktda QHT-nin adı, təşkilati-
 
hüquqi forması, qeydiyyat tarixi və nömrəsi, rəhbərinin (vəzifəli şəxsin) adı, soyadı, atasının adı, 
 
QHT-nin fəaliyyətinin öyrənilməsi tarixi, əhatə etdiyi dövr, həyata keçirilməsi barədə QHT-yə 
 
göndərilmiş xəbərdarlığın tarixi və nömrəsi, fəaliyyətin öyrənilməsini həyata keçirmiş vəzifəli şəxs 
 
(şəxslər), aktın tərtib olunma tarixi və tərtib edən şəxs (şəxslər), fəaliyyətin öyrənilməsinin əhatə 
 
etdiyi sahələr (sənədlər), aşkar olunmuş pozuntular və ya çatışmazlıqlar (o cümlədən QHT-nin 
 
fəaliyyətinin öyrənilməsi çərçivəsində cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər 
 
əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı nəzarət orqanı 
 
funksiyalarının həyata keçirilməsinin nəticələri), QHT-nin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və ya aşkar 
 
olunmuş çatışmazlıqların aradan qaldırılması barədə tövsiyələr, pozuntularla bağlı görülməsi zəruri 
 
olan tədbirlər üzrə təkliflər əks olunur. 
 
Qurumun fəaliyyətinin öyrənilməsi nəticəsində QHT barədə qanun pozuntusunun aşkar olunmaması haqqında, 
 
inzibati xətanın əlamətləri aşkar olunduqda, İnzibati Xətalar Məcəlləsində müəyyən edilmiş müddətlərdə və qaydada 
 
inzibati xəta haqqında iş üzrə icraata başlanılması və aşkar olunmuş pozuntuların aradan qaldırılması haqqında, 
 
cinayət əlamətləri aşkar edildikdə, toplanmış materialların aidiyyəti üzrə prokurorluğa, təhqiqat və ya istintaq 
 
orqanlarına göndərilməsi haqqında, digər pozuntular aşkar edildikdə, toplanmış materialların qanunvericiliklə nəzərdə 
 
tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi və aşkar olunmuş pozuntuların aradan qaldırılması məqsədilə aidiyyəti 
 
qurumlara göndərilməsi haqqında və QHT-yə yazılı xəbərdarlığın edilməsi və pozuntuların aradan qaldırılmasına dair 
 
göstərişin verilməsi haqqında qərarlar qəbul oluna bilər.QHT-nin fəaliyyətinin öyrənilməsi üzrə akt tərtib olunduqdan 
 
sonra aşkar olunmuş pozuntular və çatışmazlıqlar barədə məlumat QHT-nin “Fərdi elektron kabineti”ndə yerləşdirilir 
 
və onun ünvanına göndərilir. QHT onun fəaliyyətinin öyrənilməsi nəticəsində aşkar olunmuş pozuntular və ya 
 
çatışmazlıqlar barədə məlumatlandırıldıqdan sonra 30 günədək müddətdə onların aradan qaldırılması barədə ədliyyə 
 
orqanına məlumat verməlidir.
 Facebook Google Favorites.Live BobrDobr Delicious Twitter Propeller Diigo Yahoo Memori MoeMesto

Bu xəbər 1436 dəfə oxunub
Flag Counter


» 12/12/2019- Ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsi ehtiramla yad olunur

» 12/12/2019- Xəbərin Başlığı

» 10/12/2019- Müharibə və 20 Yanvar əlillərinə, I dərəcə əlilliyi olan şəxslərə Prezident təqaüdünün təyinatı elektronlaşdırıldı

» 10/12/2019- Ombudsman 10 dekabr - Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü münasibətilə tədbir keçirib

» 04/12/2019- Əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının qorunmasında Ombudsman təsisatının rolu mövzusunda tədbir keçirilib

» 3/12/2019- Əlilliyi olan şəxslərin VIII Ümumrespublika Bədii Yaradıcılıq Baxış-müsabiqəsi qaliblərinin Qala konserti olub

» 3/12/2019- “Əlilliyi olan şəxslərin iştirakının və onların liderliyinin təşviq edilməsi: 2030 Davamlı İnkişaf Gündəliyi ilə əlaqədar tədbirlərin həyata keçirilməsi”

» 2/12/2019- Azərbaycanda əlilliyi olan şəxslərin sosial müdafiəsi və tibbi-sosial reabilitasiyası dövlətin sosial siyasətinin mühüm tərkib hissəsidir

» 2/12/2019- Əhalinin sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

» 2/12/2019- Əlilliyi olan şəxslərin VIII Ümumrespublika Bədii Yaradıcılıq Baxış-müsabiqəsinin qalibləri müəyyən olunub

» 30/11/2019- Prezident Administrasiyasında QHT ilə iş və kommunikasiya şöbəsi yaradılıb

» 30/11/2019- Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətlərinin məlumatı

» 29/11/2019- Pensiya məsələləri ilə bağlı son günlər sosial şəbəkələrdə səslənən əsassız ittihamlara Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin cavabı

» 29/11/2019- BMT-nin İnkişaf Proqramının Azərbaycanda Akselerator Laboratoriyasının açılışı olmuşdur.

» 28/11/2019- “Nəsimi” bədii filminin eşitmə və nitq qabiliyyəti olmayan şəxslər üçün surdotərcümə versiyası

» 22/11/2019- Əlilliyi olan şəxslər və şəhid ailələrinin mənzil təminatı ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

» 22/11/2019- Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Mərdəkan Müalicə Pansionatı istifadəyə verildi

» 20/11/2019- Şura 18 dövlət orqanı və digər qurumlarla birgə qrant müsabiqələri elan edir

» 20/11/2019- 20 noyabr BMT-nin Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyasının qəbul olunmasının 30 illiyidir

» 13/11/2019- Bakıda Beynəlxalq Paralimpiya Komitəsinin 30 illiyi münasibətilə “Yenilməzlər” adlı beynəlxalq qala tədbir keçirilib