AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNDA UÇOTDA OLAN PENSİYAÇILARIN PENSİYA NÖVLƏRİ ÜZRƏ SAY TƏRKİBİ HAQQINDA MƏLUMAT (01.10.2012-ci il)Tarix:     udpo.az saytı Geri